Liên doanh ngoài nước

Pan Horizon Hotel

Pan Horizon Hotel Liên doanh Đại Chân trời gồm 89 căn hộ và các khu dịch vụ. Được thành lập từ 05/04/1995.Là liên doanh giữa Công ty Thăng Long GTC và Công ty United Land & Trading PTE.,LTD ( Singapore ). Trong đó, Công ty Thăng Long GTC tham gia liên doanh với tỷ lệ vốn góp 30%, Công ty United Land & Trading PTE., LTD góp 70 %.

Địa điểm: Số 157 Đường Xuân Thủy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 3.8335888     Fax: 38341728    

Đối tác - Liên doanh

  • HNToursisTaxi
  • Hilton Hotel
  • InterContinental Hotel
  • BigC
  • PanHorizon
  • CappitalTower