Giải thưởng

 • Bằng khen của Bộ Công An
  Bằng khen của Bộ Công An
 • Bằng khen của Đảng
  Bằng khen của Đảng
 • Bằng khen của hiệp hội doanh nghiệp TP - Hà Nội
  Bằng khen của hiệp hội doanh nghiệp TP - Hà Nội
 • Huân chương lao động
  Huân chương lao động
 • Giấy khen
  Giấy khen
 • Quĩ hòa bình và phát triển Việt Nam
  Quĩ hòa bình và phát triển Việt Nam
 • Bằng khen thi đua lao động
  Bằng khen thi đua lao động
 • Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
  Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
 • Ủy ban nhân dân TP Hà Nội 2011
  Ủy ban nhân dân TP Hà Nội 2011
 • Kéo co đồng đội nam
  Kéo co đồng đội nam
 • Kéo co đồng đội nữ
  Kéo co đồng đội nữ
 • Tổng công ty điện lực Hà Nội
  Tổng công ty điện lực Hà Nội
 • Ủy ban nhân dân TP Hà Nội 2010
  Ủy ban nhân dân TP Hà Nội 2010
 • Thanh niên xây dựng thương hiệu
  Thanh niên xây dựng thương hiệu
 • Kéo co Nam
  Kéo co Nam

Đối tác - Liên doanh

 • HNToursisTaxi
 • Hilton Hotel
 • InterContinental Hotel
 • BigC
 • PanHorizon
 • CappitalTower