GIỚI THIỆU

Tầm nhìn chiến lược

Slogan của Thăng Long GTC:
 
Thăng Long GTC- Đối tác tin cậy
 
Tầm nhìn:
 
  • Thăng Long GTC phấn đấu trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.
  • Thăng Long GTC là Đối tác tin cậy của các Doanh nghiệp Việt Nam và Quốc Tế,
  • Chia sẻ với cộng đồng góp phần vào sự phồn vinh của đất nước Việt Nam,
 
Sứ mệnh:
  • Nâng bước 100 triệu lượt người Việt Nam khám phá và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
  • Nâng tầm văn hóa Việt Nam tỏa sáng với bạn bè trên toàn Thế giới.
  • Giúp người Việt Nam chiêm ngưỡng và tự hào về vẻ đẹp đất nước Việt Nam.
 
Giá trị cốt lõi:
  • Hài lòng của khách hàng- Uy tín làm nên thương hiệu Thăng Long GTC,
  • Đoàn kết- Tương trợ tạo nên sức mạnh Thăng Long GTC,
  • Hợp tác- Phát triển hướng tới tương lai bền vững của Thăng Long GTC.