LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Số 113 - 115 Lê Duẩn,Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.24) 38223058 - (84.24) 39423967
Fax: (84.24) 38221726
Email: thanglong-gtc@thanglonggtc.com.vn
Website: www.thanglonggtc.com.vn